Kerala School Kalolsavam - Result : HS General

Sl.No Item Sl.No Item
1 620 - Thabala 2 683 - Gazal Alapanam ( Urdu )
3 679 - Bandmelam 4 681 - Yakshaganam
5 684 - Nangiar Koothu 6 691 - Prasangam - Kannada
7 635 - Kerala Nadanam (Boys) 8 687 - Vanchipattu
9 605 - Sasthreeya Sangeetham(Boys) 10 655 - Padyam Chollal - Kannada
11 696 - Mimicry 12 692 - Kavitharachana - English
13 631 - Bharathanatyam (Girls) 14 654 - Padyam Chollal - Tamil
15 672 - Sangha Nrutham (Girls) 16 675 - Chendamelam
17 1010 - Nadodi Nrutham (Girls) 18 1012 - Mimicry (Girls)
19 685 - Prasangam Urdu 20 664 - Poorakkali (Boys)
21 698 - Skit English 22 671 - Vattappattu (Boys)
23 629 - Chakkyarkoothu (Boys) 24 1006 - Kathakali (Girls)
25 680 - Desabhakthiganam 26 607 - Kathakali Sangeetham (Boys)
27 658 - Mono Act (Boys) 28 618 - Chenda / Thayambaka
29 669 - Thiruvathirakali (Girls) 30 643 - Upanyasam - Malayalam
31 673 - Kathakali - Group 32 665 - Kolkali (Boys)
33 657 - Kavyakeli 34 668 - Margamkali (Girls)
35 697 - Groupsong 36 652 - Padyam Chollal - Arabic
37 625 - Ottanthullal 38 646 - Upanyasam - Urdu
39 638 - Prasangam - Hindi 40 611 - Mappilappattu (Boys)
41 639 - Kavitharachana - Malayalam 42 637 - Prasangam - English
43 695 - Katharachana - English 44 663 - Parichamuttu (Boys)
45 640 - Katharachana - Malayalam 46 644 - Upanyasam - English
47 609 - Lalithaganam (Boys) 48 634 - Mohiniyattam (Girls)
49 612 - Mappilappattu (Girls) 50 656 - Aksharaslokam
51 633 - Kuchuppudi (Girls) 52 651 - Padyam Chollal - Hindi
53 653 - Padyam Chollal - Urdu 54 690 - Prasangam - Tamil
55 636 - Prasangam - Malayalam 56 689 - Groupsong Urdu
57 666 - Arabanamuttu (Boys) 58 610 - Lalithaganam (Girls)
59 650 - Padyam Chollal - English 60 608 - Kathakali Sangeetham (Girls)
61 623 - Kathakali 62 649 - Padyam Chollal - Malayalam
63 603 - Chithra Rachana - Oil Colour 64 641 - Kavitharachana - Hindi
65 602 - Chithra Rachana - Water Colour 66 647 - Katharachana - Urdu
67 694 - Kavitharachana - Kannada 68 693 - Kavitharachana - Tamil
69 604 - Cartoon 70 645 - Upanyasam - Hindi
71 648 - Kavitharachana - Urdu 72 642 - Katharachana - Hindi
73 677 - Nadakam 74 667 - Dafmuttu (Boys)
75 659 - Mono Act (Girls) 76 630 - Bharathanatyam (Boys)
77 632 - Kuchuppudi (Boys) 78 615 - Violin - Paurasthyam
79 686 - Chavittu Nadakam 80 682 - Kerala Nadanam (Girls)
81 678 - Vrunda Vadyam 82 614 - Violin - Paschathyam
83 601 - Chithra Rachana - Pencil 84 670 - Oppana (Girls)
85 662 - Kathaprasangam 86 621 - Mrudamgam / Ganchira / Ghadam
87 613 - Veena 88 688 - Nadanpattu
89 676 - Panchavadyam 90 616 - Odakuzhal
91 1008 - Ottanthullal (Girls) 92 619 - Guitar - Paschathyam
93 606 - Sasthreeya Sangeetham(Girls) 94 627 - Nadodi Nrutham
95 622 - Madhalam 96 617 - Nadaswaram