Finished Items in HS General
Sl.No Item Sl.No Item
1    601 - Chithra Rachana - Pencil 2    602 - Chithra Rachana - Water Colour
3    603 - Chithra Rachana - Oil Colour 4    604 - Cartoon
5    605 - Sasthreeya Sangeetham(Boys) 6    606 - Sasthreeya Sangeetham(Girls)
7    607 - Kathakali Sangeetham (Boys) 8    608 - Kathakali Sangeetham (Girls)
9    609 - Lalithaganam (Boys) 10    610 - Lalithaganam (Girls)
11    611 - Mappilappattu (Boys) 12    612 - Mappilappattu (Girls)
13    613 - Veena 14    614 - Violin - Paschathyam
15    615 - Violin - Paurasthyam 16    616 - Odakuzhal
17    617 - Nadaswaram 18    618 - Chenda / Thayambaka
19    619 - Guitar - Paschathyam 20    620 - Thabala
21    621 - Mrudamgam / Ganchira / Ghadam 22    622 - Madhalam
23    623 - Kathakali 24    625 - Ottanthullal
25    627 - Nadodi Nrutham 26    629 - Chakkyarkoothu (Boys)
27    630 - Bharathanatyam (Boys) 28    631 - Bharathanatyam (Girls)
29    632 - Kuchuppudi (Boys) 30    633 - Kuchuppudi (Girls)
31    634 - Mohiniyattam (Girls) 32    635 - Kerala Nadanam (Boys)
33    636 - Prasangam - Malayalam 34    637 - Prasangam - English
35    638 - Prasangam - Hindi 36    639 - Kavitharachana - Malayalam
37    640 - Katharachana - Malayalam 38    641 - Kavitharachana - Hindi
39    642 - Katharachana - Hindi 40    643 - Upanyasam - Malayalam
41    644 - Upanyasam - English 42    645 - Upanyasam - Hindi
43    646 - Upanyasam - Urdu 44    647 - Katharachana - Urdu
45    648 - Kavitharachana - Urdu 46    649 - Padyam Chollal - Malayalam
47    650 - Padyam Chollal - English 48    651 - Padyam Chollal - Hindi
49    652 - Padyam Chollal - Arabic 50    653 - Padyam Chollal - Urdu
51    654 - Padyam Chollal - Tamil 52    655 - Padyam Chollal - Kannada
53    656 - Aksharaslokam 54    657 - Kavyakeli
55    658 - Mono Act (Boys) 56    659 - Mono Act (Girls)
57    662 - Kathaprasangam 58    663 - Parichamuttu (Boys)
59    664 - Poorakkali (Boys) 60    665 - Kolkali (Boys)
61    666 - Arabanamuttu (Boys) 62    667 - Dafmuttu (Boys)
63    668 - Margamkali (Girls) 64    669 - Thiruvathirakali (Girls)
65    670 - Oppana (Girls) 66    671 - Vattappattu (Boys)
67    672 - Sangha Nrutham (Girls) 68    673 - Kathakali - Group
69    675 - Chendamelam 70    676 - Panchavadyam
71    677 - Nadakam 72    678 - Vrunda Vadyam
73    679 - Bandmelam 74    680 - Desabhakthiganam
75    681 - Yakshaganam 76    682 - Kerala Nadanam (Girls)
77    683 - Gazal Alapanam ( Urdu ) 78    684 - Nangiar Koothu
79    685 - Prasangam Urdu 80    686 - Chavittu Nadakam
81    687 - Vanchipattu 82    688 - Nadanpattu
83    689 - Groupsong Urdu 84    690 - Prasangam - Tamil
85    691 - Prasangam - Kannada 86    692 - Kavitharachana - English
87    693 - Kavitharachana - Tamil 88    694 - Kavitharachana - Kannada
89    695 - Katharachana - English 90    696 - Mimicry
91    697 - Groupsong 92    698 - Skit English
93    1006 - Kathakali (Girls) 94    1008 - Ottanthullal (Girls)
95    1010 - Nadodi Nrutham (Girls) 96    1012 - Mimicry (Girls)